Irtonumerokaupan ABC

Tästä osiosta löydät irtonumerokaupan oleelliset termit ja käsitteet, sekä niiden selitykset.

Aiheryhmä

Aiheryhmä on tuoteluokittelun yksi taso. Aiheryhmiä ovat esimerkiksi asuminen ja puutarha, autot, iltapäivälehdet.

 

Arvonlisävero

Keräilytuotteet, kartat, kalenterit 24 %, lehdet ja kirjat 10 %. Poikkeuksena pääasiassa musiikkia ja videotallenteita sisältävät lehdet, joiden alv 24 %.

 

Ennakkopalautus

Ennen tuotteen myyntiajan päättymistä tehty palautus.

 

Ensimmäinen myyntipäivä

Ajankohta, jolloin tuote on hyllyssä ensimmäistä päivää myytävänä. Ensimmäinen myyntipäivä määrää koko toimitusketjun ajoituksen. Sen perusteella lasketaan muut toimitusketjun päivämäärät.

 

Erikoisohjailu

Erikoisohjailu tehdään myyntiodotuksiltaan poikkeavalle numerolle tai myyntiajalle.

Erillispalautus

Tavarantoimittajalle fyysisesti takaisinkerättävä palautus, ei-makuloitava. Jakelupisteistä erillispalautuksena takaisin kerättävä tuote pakataan erilliseen palautusprosessissa erottuvaan raitapussiin

 

Kansitiedot

Tuotteessa olevat tuotetiedot vaihtelevat tuoteryhmittäin. Tuotetiedot voidaan joko painaa tuotteeseen tai merkitä erillisellä tarralla. Tarvittavista tuotetiedoista ja niiden merkitsemisestä sovitaan erikseen tuotteen myyntiin oton yhteydessä. Yleisesti ottaen tuotteeseen tulee olla merkittynä hinta, Lehtipisteen tuotetunnus, viivakoodi, palautusviikko sekä mahdollisesti merkintä erillispalautuksesta.

 

Kassalehti

Kassalehti on tuote, joka myydään kaupan kassatelineessä. Kassalehtien valikoima määritellään edellisen vuoden laskutusmyyntien perusteella tammikuussa. Uusi valikoima on voimassa vuosittain 1.helmikuuta alkaen. Kesken vuotta kassoille voidaan ohjeistaa myyntiodotuksiltaan kassalehtitason uutuuksia.

 

Keräys

Prosessi, joka muodostaa lähetykset ja pakkaa ne kuljetusyksiköihin.

 

Keräyskerta

Keräyskerta on tietyssä lähettämössä kerättävien lähetyksien joukko, joka kerätään, pakataan ja lähetetään samana eränä jonain tiettynä keräyspäivänä.

Kysyntäarvio

Yhden vuoden myyntihistorian perusteella tuotettava arvio siitä, kuinka suuri on seuraavan numeron myynti myyntipisteessä. Kysyntäarviossa huomioidaan sekä analytiikan laskema ennuste että Elmon käyttäjien asettamat kysyntäsäännöt.

 

Myyntiaika

Aikakauslehtien myyntiaika on maksimissaan kahdeksan (8) viikkoa (56 päivää) ja kirjojen (pl. ristikot ja pokkarit) 12 viikkoa. Muiden tuotteiden osalta myyntiaika sovitaan erikseen Lehtipisteen kanssa.

 

Nollapalautus

Nollapalautus tarkoittaa, että lehteä ei ole palautettu yhtään kappaletta (0 kpl). Kassalehdille nollapalautukseksi katsotaan kuitenkin se, että lehtiä on palautettu alle kassojen (kassatelineiden) lukumäärä.

 

Nollaus

Nollaus tarkoittaa tuotteen poistoa myyntipisteen valikoimasta liian pienen myynnin takia. Nollaus tapahtuu, kun myyntipiste- tai ketjukohtainen keskimyynti alittaa asetetun nollausrajan

 

Normalisoitu perusmyynti

Laskennan perustana käytetty sesongeista ja poikkeamista puhdistettu laskennallinen keskimääräinen myynti normaaliaikana.

Palautusaika

Aikaväli myyntiajan päättymisestä palautuskelpoisuuden päättymiseen.

 

Palautusviikko

Viimeisestä myyntipäivästä johdettava viikko, jolloin palautuspyyntö tehdään.

 

Peitto

Numeron peitto koostuu niistä myyntipisteistä, joihin se on toimitettu myyntiin.

Tilausennakko

Kertoo, kuinka monta päivää ennen ensimmäistä myyntipäivää tuote pitää tilata

 

Valikoimakori (ketjun)

Ketjun valikoimakori määrittää, minkälainen tuotevalikoima sen myyntipisteissä voi olla.

 

Viivakoodi

Kaikissa kaupoissa myytävissä tuotteissa on oltava merkittynä tuotteen yksilöivä tunnistenumero ja viivakoodi sähköisen luettavuuden takia. Tunnistenumero on nimeltään GTIN-koodi (Global Trade Item Number, entinen EAN-koodi ”enari”) ja viivakoodi on tunnistenumero viivoiksi muutettuna. Lisätietoa tunnisteen merkitsemisestä Lehtipisteen kautta myytävissä tuotteissa, klikkaa tästä.