Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeisessä osassa Lehtipisteen liiketoiminnassa ja tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius oman toiminnan osalta vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus Lehtipisteellä

 

Vastuullisuus on keskeisessä osassa Lehtipisteen liiketoiminnassa. Huomioimme ympäristön ja kestävän kehityksen kaikissa valinnoissamme. Olemme sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteeseen oman toiminnan osalta vuoteen 2030 mennessä.

Päästäksemme tavoitteeseemme olemme laatineet konkreettisen ja aktiivisesti päivitettävän tiekartan hiilineutraaliuteen. Kuljetustoiminta on suurin hiilijalanjälkemme aiheuttaja ja siksi teemme määrätietoisesti työtä kuljetustemme vaikutusten laskemiseksi.

Henkilöstön hyvinvointi on olennainen osa vastuullisuustyötämme. Työntekijöiden kuunteleminen, työturvallisuudesta huolehtiminen, työsuhde-edut ja viihtyisä työympäristö ovat keskiössä hyvinvoinnin luomisessa ja ylläpitämisessä.

Vahva tavoitteemme on tehdä kannattavaa liiketoimintaa investoiden myös kasvuun. Näin varmistamme työpaikat tulevaisuudessakin.

Toimintamme on eettisesti kestävää ja siksi olemme luoneet yhteiset eettiset toimintaohjeet, jotka koskettavat jokaista meistä. Omistajamme Tradekan whistleblowing-kanavan kautta voi antaa palautetta myös Lehtipisteen tai sen tytäryhtiöiden toiminnasta, jonka epäilee olevan vastoin Lehtipisteen eettisiä periaatteita.

Vastuullisuustyömme tavoitteista ja saavutuksista raportoimme vuosittain omistajamme Tradekan kattavassa vuosi- ja vastuullisuusraportissa. Edellytämme todennettavaa vastuullisuutta myös kumppaneiltamme.

Vastuullisuuden tavoitteemme

 

Ympäristövastuu
  • Hiilineutraalius oman toiminnan osalta (scope 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä.
  • Epäsuoran (kuljettamisen) hiilijalanjäljen lasku suhteessa liikevaihtoon pitää laskea edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Suorien päästöjen (omat materiaalit) hiilijalanjälki pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Sosiaalinen vastuu
  • Tarjota turvallinen, tasa-arvoinen ja syrjimätön työpaikka koko henkilöstöllemme.
  • Edellyttää samaa myös kaikilta kumppaneiltamme.

 

Yritysvastuu
  • Tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja siten turvata työpaikat.
  • Kaikki toimintamme tehdään ilman korruptiota tai lahjontaa.

Global Compact -ohjelman mukaisesti Lehtipiste on valinnut itselleen YK:n kestävän kehityksen 17 globaalista tavoitteesta ne tavoitteet, joita se erityisesti edistää toiminnassaan. Nämä viisi kestävän kehityksen tavoitetta tarjoavat työkalun, jolla vastuullista liiketoimintaa voi tarkastella pitkällä aikavälillä.

5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO:
Tavoitteena on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA:
Tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA:
Tavoitteena on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

13 ILMASTOTEKOJA:
Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

17 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS:
Tavoitteena on tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Sertifioinnit

 

Kaikilla Lehtipiste-konsernin yrityksillä on käytössään Avainlippu-merkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Konsernin kaikki yritykset ovat jäseninä pakkausmateriaalien kierrätyksestä vastaavassa tuottajayhteisössä Ringissä.

Suomen Korttipiste Oy:llä on käytössään PEFC-sertifiointi, jonka vaatimukset kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.