Whistleblowing

Haluamme toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti; siksi meillä on käytössämme whistleblowing-ilmoituskanava.

Whistleblowing-kanava on työkalu väärinkäytösepäilyjen tai muiden rikkomusten luottamukselliseen ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaan voi ilmoittaa Lehtipiste-konsernissa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Lehtipisteellä edellytämme koko organisaation ja kaikkien työntekijöiden noudattavan työssään eettisiä periaatteita ja lainsäädäntöä. Lehtipisteen eettisiin periaatteisiin voit tutustua täällä.

Lehtipiste-konsernin eettiset periaatteet (Code of Conduct) ohjaavat päivittäistä työtämme ja ne perustuvat Lehtipisteen arvoihin sekä kansainvälisiin UN Global Compactperiaatteisiin. Olemme sitoutuneet toiminnassamme yhteiskunta-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kantamiseen. Lehtipiste-konsernin eettisten periaatteiden toimintaohjeisto sitoo koko konsernin henkilöstöä toimimaan yhteisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Jokaisella Lehtipiste-konsernin työntekijällä on vastuu noudattaa eettisiä periaatteita päivittäisessä työssään.

Vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Sivulla olevan linkin kautta pääsee Lehtipisteen emoyhtiö Tradekan ilmoituslomakkeelle, jossa voi ilmoittaa havainnoista ja epäilyistä. Havainnoista kerrotaan lomakkeelle mahdollisimman tarkasti. Ilmoitukseen voi myös lisätä liitteitä, kuten kuvia. Ilmoitus on lähtökohtaisesti anonyymi, mutta halutessaan ilmoittaja voi jättää omat yhteystietonsa.

Käsittely on kaikissa tapauksissa luottamuksellista ja Tradekan käyttämä palvelu suojattu ja salattu. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettäjän voisi tunnistaa. Luottamuksellisuuden takaamiseksi kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama. Ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Ilmoituksen voi tehdä kuka vain väärinkäytöstä epäilevä työntekijä tai Lehtipisteen sidosryhmään kuuluva, kuten yhteistyökumppani. Ilmoittajalla ei tarvitse olla todisteita epäilystä rikkomuksesta, vaan nimetyt, riippumattomat henkilöt käynnistävät tapauksen selvityksen.

 

Tee ilmoitus tästä.

Huomaathan, että ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Kanavaa ei ole tarkoitettu muihin yhteydenottoihin, asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.