Tuotetietojen ilmoittaminen

Tuotteiden tietojen ilmoittaminen Lehtipisteelle jakelua ja myyntipistepeiton suunnittelua varten.

Lehtien irtonumerojakelua varten tarvitsemme tuotteen perustiedot: nimen, hinnan, ilmestymistiheyden ja ilmestymisaikataulun. Myyntipistepeiton suunnittelua varten tarvitaan lyhyt tuotekuvaus, tieto kohderyhmästä ja markkinointituesta sekä alustava kansikuva. Tämän jälkeen suunnitteluprosessi käynnistyy.

Tiedot tallennetaan toiminnanohjausjärjestelmäämme, josta tiedot välittyvät eri kaupparyhmien järjestelmiin sekä muun muassa Keskon käyttämään Synkka-tuotetietojärjestelmään. Tuote menee tämän jälkeen ketjuhyväksyntään, jonka perusteella määritellään myymäläpeitto ja tilaustarve. Lopullinen kansikuva tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan meille mahdollisimman pian ennen lehden ilmestymistä. Mikäli kansikuvaa kustantajalta ei ole saatu, lehden kansikuva skannataan sen saapuessa varastollemme.

Numeron tilausajankohta perustuu tuotteen ensimmäiseen myyntipäivään ja kustantajan ilmoittamaan tilausennakkoon. Ensimmäisen myyntipäivän perusteella suunnitellaan Lehtipisteen lähettämössä kunkin päivän jakeluohjelma ja jokaisen kerättävän tuotteen paikka keräilyssä. Myös palautusviikko määräytyy ensimmäisen myyntipäivän perusteella. Aikakauslehtien myyntiaika on maksimissaan kahdeksan viikkoa ja kirjojen (pl. pokkarit ja ristikot) 12 viikkoa. Muiden tuotteiden myyntiaika sovitaan tuotekohtaisesti.

Tiedot ilmestymisaikatauluista tarvitaan kustantajilta vuosittain. Kotimaisen lehden osalta tarvitaan kustantajalta ilmestymisaikataulun lisäksi tieto hinnasta. Ulkomaisten lehtien, kirjojen ja muiden tuotteiden osalta tarvitaan edellä mainittujen lisäksi tieto viivakoodista ja sen muutoksista.

Muutoksista ja poikkeavista numeroista tulee ilmoittaa Lehtipisteelle hyvissä ajoin ennen tuotteen saapumista.

 

Haluatko aikakauslehden, sanomalehden, kirjan tai muun tuotteen jakeluun kauttamme? Lähetä meille yhteydenottopyyntö täällä.

Lehden tie irtonumerojakelussa

1. Kustantaja ilmoittaa tuotetiedot Lehtipisteelle.

2. Jakelusopimuksen teko Lehtipisteen ja kustantajan kesken.

3. Ketjuhyväksyntä ja myymäläpeiton määrittely.

4. Lehtipisteeltä lähetetään ostotilaus tuotteesta.

5. Kustantaja toimittaa tuotteen sovittuna aikana Lehtipisteen lähettämöön.

6. Aikakauslehtien toimituspäivä myymälään eli ensimmäinen myyntipäivä on keräilyä seuraava arkipäivä.

7. Myymälä myy tuotetta määritellyn ajan.

8. Myymättömät lehdet palautetaan Lehtipisteelle.

9. Kustantaja saa tilityksen myydyistä kappaleista palautusajan päätyttyä.

10. Erillispalautuksena tulleiden tuotteiden palautuksesta tai varastoinnista sovitaan kustantajan kanssa.

Tuotteen kansitiedot | kuluttajapakkauksen tiedot

Tuotteeseen merkittävät tuotetiedot eli kansitiedot vaihtelevat tuoteryhmittäin. Tuotetiedot voidaan joko painaa tuotteeseen tai merkitä erillisellä tarralla. Tarvittavista tuotetiedoista ja niiden merkitsemisestä sovitaan erikseen tuotteen myyntiin oton yhteydessä. On tärkeää, että tuotteeseen merkityt tuotetiedot mukaan lukien hintatiedot ovat oikein, jotta kaupan kassajärjestelmät tunnistavat tuotteen ja sitä pystytään myymään asiakkaille. Tietojen oikeellisuus on kustantajan vastuulla. Tiedot tarkistetaan lehtilähettämössä aina tuotteen saavuttua. Virhetapaukset viivästyttävät jakelua ja aiheuttavat lisäkustannuksia kustantajalle koska tällöin tuotteet on esim. tarroitettava.

 

EAN viivakoodi

EAN-koodi on viivakoodi, joka muodostuu 13 numerosta sekä lehden numeron ilmaisevasta lisäosasta.

Lehdet: Lehtipiste antaa kotimaisille lehdille viivakoodisarjan, joka sisältää Lehtipisteen tuotetunnuksen. Kustantaja määrittää ulkomaisen lehden viivakoodisarjan. Ilmoitus ulkomaisen lehden viivakoodista on annettava Lehtipisteelle siinä vaiheessa, kun tuote otetaan myyntiin. Viivakoodin vaihtuessa on tieto muutoksesta ilmoitettava Lehtipisteelle hyvissä ajoin ennen lehden saapumista Suomeen.

Kirjat: Kirjoissa viivakoodi perustuu kirjan yksilölliseen ISBN-numeroon, jolloin viivakoodin lisäosa on tarpeeton. Uuden tuotteen viivakoodi on ilmoitettava Lehtipisteelle siinä vaiheessa, kun tuote otetaan myyntiin.

Keräilytuotteet: Keräilytuotteiden viivakoodin määrittelee kustantaja.

Hinta

Kustantaja päättää tuotteen hinnan. Lehteen merkitään kuluttajan tuotteesta maksama hinta sisältäen alv:n.

 

Tuotetunnus

Lehtipiste antaa kullekin jakelussa olevalle tuotteelle kuusinumeroisen tuotetunnuksen, jonka perään merkitään numero. Esimerkki 123456-2201.

 

Palautusviikko

Tuotteen kannessa/kuluttajapakkauksessa tulee olla merkittynä palautusviikko. Palautusviikkotieto merkitään EAN-koodin yläpuolelle. Esimerkki palautusviikkomerkinnästä: PAL. VKO 2022-48. Kaupalla on oikeus palauttaa myymättömiä tuotteita kaksi viikkoa palautusviikon jälkeen. Yllä mainitussa tapauksessa tuotteen palautus onnistuu vielä viikolla 50, mutta ei sen jälkeen. Poikkeuksena sanomalehdet, keräilytuotteet, kartat ja pokkarit, joihin ei yleensä merkitä palautusviikkoa.

 

Erillispalautusmerkintä

Lukutuotteen kannessa/ kuluttajapakkauksessa tulee olla merkintä ERILLISPALAUTUS, jos on sovittu, että palautuskappaleet kerätään kustantajalle takaisin.

Keräilytuotteissa vastaava merkintä tulee olla vähintään myyntilaatikossa, mutta merkintä myös kuluttajapakkauksessa ohjaa vähittäiskauppaa palauttamaan tuotteen erillispalautuksena ja näin lisää takaisinsaannon prosenttia.