Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
30.4.2018

 

Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Lehtipiste Oy
Osoite: Koivuvaarankuja 2, 01641 Vantaa
Muut yhteystiedot: 020 764 2000

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Titteli: Asiakaspalvelupäällikkö
Osoite: Koivuvaarankuja 2, 01641 Vantaa
Muut yhteystiedot: 020 764 2001, [email protected]

 

3 Tietosuojavastaava

Sähköposti: [email protected]
Puhelinnumero: 020 764 2000

 

4 Rekisterin nimi

Lehtipisteen asiakasrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Lehtipisteelle antama toimeksianto tai Lehtipisteen ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Lehtipisteen asiakasrekisterin tietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan mahdollinen rekisteröityminen ja tunnusten luominen Lehtipisteen järjestelmiin.
 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta: asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Lehtipisteen palveluissa. Tällä varmistetaan palvelun tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
 • Asiakaspalvelun tuottaminen: asiakkaan palveleminen, avustaminen ja asiakassuhteen hoito ja hallinta sekä asiakastietojen hallinta.
 • Asiakkaan suostumuksesta hänelle kohdennettuun markkinointiin ja asiakasviestintään. Lisäksi asiakkaan suostumuksella voidaan hyödyntää hänen antamaansa sijaintitietoa.

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot eivät joudu sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin.

 

6 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • asema yhteistyössä
 • tehtävänimike
 • käyttäjätunnus
 • yhteistyön kesto
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten yrityksen tiedot (nimi, y-tunnus, osoitetiedot, aukioloajat),
 • laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
 • verkkokäyttäytymistä Lehtipisteen verkkosivustoilla ja –palveluissa koskevia tietoja, kuten selatut internet-sivut, linkkien avaamiset yms.
 • tuoteryhmät/tuotteet, joista asiakas on tilannut uutuus- tai ilmestymisilmoituksen
 • asiakkailta tulleet vapaamuotoiset palautteet ja kommentit
 • käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käyttäjä voi tutustua tarkemmin evästekäytäntöihimme kohdassa 16.

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Lehtipiste saa asiakkaan tiedot, joko:

 • sopimuksella tai muilla mahdollisilla tiedonkeruulomakkeilla (yritysasiakkaat)
 • asiakkaan suostumuksella Lehtipisteen palveluiden kautta (esim. www-sivut)

Asiakas on itse vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Asiakas voi tarkastaa omat tietonsa palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, kirjautumalla omaan asiakastiliinsä tai ottamalla yhteyttä Lehtipisteen asiakaspalveluun.

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Manuaalisesti käsiteltävät rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsitellään hyvän tietoturva- ja tietosuojakäytännön mukaisesti.

Palvelua ja tietoja suojataan tarkoituksenmukaisilla teknisillä (mm. palomuurin, kulunvalvonnan, fyysisten laitetilojen suojaamisen, suojatuin yhteyksien, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta) ja hallinnollisilla toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Näillä toimilla toteutetaan rekisterin kokonaisvaltainen tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.

 

11 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tai kunnes asiakas tai yritys on ilmoittanut muutoksista Lehtipisteelle tai itse poistanut tiedot Lehtipisteen palveluista.

 

12 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Asiakas voi tarkastaa omat tietonsa tekemällä tarkastuspyynnön tämän GDPR-lomakkeen kautta.

 

13 Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 16 mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan Lehtipisteen palvelussa tai ottamalla yhteyttä Lehtipisteen asiakaspalveluun.

 

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

A Oikeus tietojen poistamiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 17)

Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, perintätoimet estä tietojen poistamista tai muut palveluun liittyvät toimet ole kesken.

 

B Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 18)

Asiakkaalla on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen, mikäli tiedot eivät ole paikkansapitäviä, käsittely on lainvastaista, rekisterinpitäjä ei tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin tai asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä profilointiin liittyen.

 

C Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU:n tietosuoja-asetus artikla 20)

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

D Oikeus peruuttaa suostumus (EU:n tietosuoja-asetus artikla 7)

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa oikeus suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

E Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU:n tietosuoja-asetus artikla 77)

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

 

15 Tietosuojaselosteen päivittäminen

Lehtipisteen liiketoiminnan kehittyessä pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

16 Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle.

Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta.

Lue tietosuojaehdoistamme lisää siitä keitä olemme, miten voit ottaa meihin yhteyttä ja miten käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi.