Valikoimanhallinta ja -optimointi

Lehtipisteen valikoimanhallinnan ja -optimoinnin prosessit ja toimintamallit.

Valikoiman optimoinnilla voidaan taata ajankohtaiset ja monipuoliset valikoimat eri myyntipisteisiin huomioiden asiakas- ja paikkakuntakohtaiset erot sekä esimerkiksi myymälässä käytettävissä olevat tilat.

Tuotteen hyväksyntä ketjujen/myymälöiden valikoimiin edellyttää heidän ennakkohyväksyntäänsä. Tämän jälkeen voidaan määritellä myymäläpeitto.

Kotimaisen lehden ja kirjan jokainen numero tilataan kustantajalta erikseen. Ulkomaisen lehden ostotilaus on useimmiten toistaiseksi voimassa oleva. Kustantaja määrittelee itse tilausennakon eli kuinka monta viikkoa ennen ensimmäistä myyntipäivää ostotilaus lähetetään kustantajalle.

Kunkin numeron määrä ohjaillaan ennen ostotilausta. Myyntipisteille ohjataan toimitettavaksi tuotetta kysyntää vastaava määrä huomioiden riittävyystavoite. Määräinohjailu perustuu tuotteen aikaisempaan myyntitietoon kussakin myyntipisteessä sekä arvioon tulevasta kysynnästä.

Uuden tuotteen myymäläpeitto

Uudelle tuotteelle määritellään myymäläpeitto, jonka laajuuteen vaikuttavat:

  • Tuotteen myyntipotentiaali.
  • Tuotteen kohderyhmä ja aihe.
  • Kustantajan kanssa sovittu tavoiteltu jakelun laajuus.
  • Kaupan ketjujen valikoimapäätökset ja valikoimaprofiili.
  • Myymälöiden valikoimapäätökset ja telineolosuhteet.